pa Alternativ læringsarena - Skolestua Sveum Søndre, Brøttum / Lillehammer - Lærerene

Sveum Søndre -gir grobunn for vekst

Gry Heiberg - Enhetsleder
Gry Heiberg - Enhetsleder Skolestua Sveum SøndreGry er storbonde og "mor" til alle dyrene. Gry har et ukuelig pågangsmot og hun ser kun muligheter og ingen hindringer. Gry er tidligere eiendomsmegler, lærer, radiostemme, m.m. Gry har god kompetanse innen narrativ tenkning, Aspergers syndrom, ADHD og ART m.m. Gry er flink til å utvikle elevenes sosiale kompetanse.

Mob: 97 13 68 88

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Oddbjørn Løkken - Lærer
Oddbjørn Løkken - Lærer - Skolestua Sveum SøndreOddbjørn er lærer og står for den teoretiske delen av opplæringen på Skolestua Sveum Søndre. Oddbjørn er utdannet almennlærer. Oddbjørn er god til å finne overganger fra teori til praksis. Tilpasset opplæring er nøkkelen i Oddbjørns arbeid

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ronny Haugen - Ungdomsveileder
Ronny Haugen - Ungdomsveileder - Skolestua Sveum SøndreRonny er ungdomsveileder og har stor praktisk sans. Ronny har hovedansvaret for praktisk opplæring av elevene ved skolen. I tillegg til å være flink med ungdommer er Ronny god til å snekre, sveise og mekke (praktisk mestring). Ronny har også ART trener utdanning fra diakonhjemmets høyskole.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Spesialpedagog

Vi har knyttet til oss en spesiapedagog som veileder de ansatte på skolen.

 

Les mere i fra menyen i toppen, eller på linkene under:

Kontakt oss

Sveum Søndre Fritidsgård
Nordre Kongsvei 833
N-2372 Brøttum

gry@sveumsondre.no
Mob: 97 13 68 88

petter@sveumsondre.no
Mob: 90 10 88 75

 

Skoleplass på Skolestua Sveum Søndre

Skolestua

Alternativ læringsarena - Grønn omsorg

Skolestua Sveum Søndre på Brøttum (10 min sør for Lillehammer) er en ungdomsskole for elever med behov for stor lærertetthet og tilrettelagt undervisning.

Økologisk produksjon

Lam i solskinn Brøttum - Økologisk produksjon

Sauene på Sveum Søndre tygger økologisk gras og får økologisk for. Gården er Debio merket for økologisk produksjon.

Folkene

norodd 700

Vi har det godt på Sveum Søndre. Dyra, huset og området gjør at folk trives her!

Finn frem

Hva skjer?

Lamming i april/mai

Møkking i mai

1.slått juni

Skolestart medio august

Kontakt oss

Mob Gry: 97 13 68 88
gry@sveumsondre.no

Nordre Kongsveg 833
2372 Brøttum

Følg oss på facebook