pa Alternativ læringsarena - Skolestua Sveum Søndre, Brøttum / Lillehammer - Resultater

Sveum Søndre -gir grobunn for vekst

Resultater fra Elev/foreldre undersøkelse 2012/13

I 2012/13 ble det innhentet informasjon om:
a) Nåværende status og liv til tidligere elever
b) Betydning av perioden på Skolestua Sveum Søndre

Av ca 60 elever som har hatt mer enn 30 skoledager på Sveum Søndre

- grafikk kommer

 

Resultater fra Doktorgradsavhandling

Tekst kommer

 

Resultater fra 2 Masteroppgaver

Tekst  kommer

 

Uttalelser

Fornavn Etternavn - Tittel - Arbeidssted
- Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

Fornavn Etternavn - Tittel - Arbeidssted
- Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

Fornavn Etternavn - Tittel - Arbeidssted
- Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

Les mere i fra menyen i toppen, eller på linkene under

 

Kontakt oss

Sveum Søndre Fritidsgård
Nordre Kongsvei 833
N-2372 Brøttum

gry@sveumsondre.no
Mob: 97 13 68 88

petter@sveumsondre.no
Mob: 90 10 88 75

 

Skoleplass på Skolestua Sveum Søndre

Skolestua

Alternativ læringsarena - Grønn omsorg

Skolestua Sveum Søndre på Brøttum (10 min sør for Lillehammer) er en ungdomsskole for elever med behov for stor lærertetthet og tilrettelagt undervisning.

Økologisk produksjon

Lam i solskinn Brøttum - Økologisk produksjon

Sauene på Sveum Søndre tygger økologisk gras og får økologisk for. Gården er Debio merket for økologisk produksjon.

Folkene

norodd 700

Vi har det godt på Sveum Søndre. Dyra, huset og området gjør at folk trives her!

Finn frem

Hva skjer?

Lamming i april/mai

Møkking i mai

1.slått juni

Skolestart medio august

Kontakt oss

Mob Gry: 97 13 68 88
gry@sveumsondre.no

Nordre Kongsveg 833
2372 Brøttum

Følg oss på facebook